Wpłaty

Towarzystwo Przyjaciół
Bielska-Białej
 i Podbeskidzia,
ul. Krasińskiego 5 a,
43-300 Bielsko-Biała

Tytuł przelewu: Darowizna – Ukraina
54 1600 1462 1028 5122 9000 0004

Wsparcie pomocy medycznej na zapotrzebowanie płynące z Ukrainy.
Realizuje je Polski Zespół Humanitarny we współpracy ze mną i zawozi ją do Ukrainy do szpitali polowych i stacjonarnych.

Bezpośrednie wsparcie
ukraińskiej armii
Więcej i szybka płatność i numery kont: